top of page

"משחקים של השפעה" - סימולציות להשפעות על סדר היום: העלאת נושאים נבחרים לסדר היום, תוך שימוש בכללים ובמשאבים שיוצעו למשתתפים במסגרת "משחק סימולציה".
נבחן אסטרטגיות שונות להעלאת נושאים לסדר היום ובסופו של דבר נבחר את האסטרטגיה היעילה לכך.ללוח הזמנים המלא - לחצו כאן

​חלק שני

 

הגישות השונות למשמעות המושג "סדר יום": מהו סדר יום? מהם הסוגים השונים של סדר יום? מי מגדיר אותם? כיצד מזהים אותם? כיצד ניתן להשפיע על סדר היום, ושל מי?למידע נוסף על הדוברים בכנס - לחצו כאן

חלק ראשון

לאתר הבית של צפנת
לאתר הבית של החוג לתקשורת
לאתר הבית של שתי"ל
bottom of page