top of page

מי "מייצר" את סדר היום של המרחב הציבורי בישראל וכיצד ניתן להשפיע עליו?

תודה לכל באי ובאות הכנס.

נשמח להיות שותפים לתגובותיכם

כנס יישומי ראשון מסוגו, שבו דנו פעילים ושחקני מפתח במרחב הציבורי - מהשדה התקשורתי, הפוליטי, החוץ פרלמנטרי והאקדמי - בדרכים שונות שבאמצעותן ניתן להעלות נושאים חברתיים לסדר היום הציבורי, התקשורתי והמדיני במטרה להשפיע על מדיניות. בין הדוברים בכנס היו אופיר פז-פינס, ענת סרגוסטי, ד"ר צבי רייך, פרופ' יריב צפתי, בהירה ברדוגו, מוחמד דראושה ונורית קנטי.

לאתר הבית של צפנת
לאתר הבית של החוג לתקשורת
לאתר הבית של שתי"ל
bottom of page